เชิญร่วมบุญสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด

 Krubatom2688    29 มิ.ย. 2564

🚩 ๑ แชร์ เพื่อเป็นสะพานบุญ
📢#ขอเชิญร่วมเจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด

📍เนื่องจากฝนตกทำให้น้ำเซาะถนนจนเป็นหลุมเป็นบ่อและถนนเละเพราะโคลนตมทำให้ญาติโยมผู้มาวัดเดินทางมาลำบาก ใช้ปูนผสม CPAC จำนวน ๙๕ คิว 📍#เจ้าภาพคิวละ ๑,๘๕๐ บาท (๑๗๕,๗๕๐ บาท) หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

📍#ร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่
📍#เลขบัญชี 406-0-42444-7
📍#ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
📍#สอบถามโทร.พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส 062-8244562 เฟสบุ๊ก @ชินฺนวํโส ภิกฺขุ โดยตรง

🔶️🔶️ #อานิสงส์ในการทำถนนเข้าวัด 🔶️🔶️
๑. ส่งผลให้ทำกิจการไม่ติดขัด ราบรื่น
๒. มีลู่ทางในการทำมาหากินทำการค้ามีช่อง
ทางเสมอ
๓. เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด
๔. ช่วยให้ผู้ที่ไม่รู้อนาคตตัวเอง ไม่รู้จะดำเนิน
อะไรในชีวิต ได้พบทางออกที่ดี


• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

• ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - ปาน ธนพร แวกประยูร

• วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร

• วัดดาวดึงษาราม

• หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย