*ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ากฐิน ปี 2560 กับ สองพระอริยเจ้า*

 nunnalin  

* ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ากฐิน ปี 2560 กับ สองพระอริยเจ้า *
หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม
และหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร
เนื่องด้วย "วันมหากฐินสามัคคี" วัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยมีพิธีถวายผ้ากฐินในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ในวาระนี้ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร พระสุปฏิปันโนแห่งวัดโคกปราสาท เป็นผู้รับผ้ากฐิน
และที่เป็นมงคลสูงสุด คือ คณะศิษยานุศิษย์วัดโคกปราสาท ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากองค์หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม พระอริยเจ้าแห่งวัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และถือเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของศิษยานุศิษย์วัดโคกปราสาททุกท่านด้วย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน และร่วมฉันภัตราหารเช้า จนกระทั่งการถวายผ้ากฐินแล้วเสร็จ
จึงนับว่า คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ จักได้อานิสงค์มากมาย ทั้งมหาทาน มหาบุญ มหากุศล
ทั้งนี้ องค์หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ท่านได้เมตตาจะอยู่จำวัดที่วัดโคกปราสาท เป็นเวลา 3 วัน
จึงแจ้งบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ คณะเจ้าภาพมหากฐิสามัคคี และสาธุชนผู้ศรัทธา ให้ทราบโดยทั่วกัน
............................................................................
ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคีร่วมกัน สามารถโอนผ่านบัญชีของปลัดจุ๋ม(อุบาสิกาวัดโคกปราสาท) ตามนี้
น.ส.บุญเหลือ ผาสุขสม เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 356-4-16037-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพิมาย
* หมายเหตุ* เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งข้อความเมสเสสถึงปลัดจุ๋มตามเบอร์ 0812669716 สาธุ


• วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้ายผู้อื่น" (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

• ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา

• ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย