เจ้าภาพประตูอุโบสถ วัดชัฏดงคำ
  พระอธิการนพดล   31 ส.ค. 2562

เจ้าภาพประตู อุโบสถวัดชัฏดงคำ ที่ยังขาดเจ้าภาพ
คงเหลือ 2 ช่อง
ช่องละ 100,000 บาท
ญาติโยมท่านใด มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าของบุญ
ติดต่อ พระอธิการนพดล วรธมฺโม 0805787871
สาธุ สาธุ สาธุ
(ชื่อเจ้าภาพ แกะสลักบนประตู)DT018533

โดย : พระอธิการนพดล

วันที่ลงประกาศ : 31 ส.ค. 2562
ที่อยู่ : วัดชัฏดงคำ 99 ม.13 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
โทร. : 0805787871

 เปิดอ่านหน้านี้  262 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย