เชิญร่วมปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม ประจำปี

 artorne     18 ต.ค. 2553

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม ประจำปี
ณ วัดหนองสนม (หน้าสนามกีฬาจังหวัด) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 28 ต.ค.-6 พ.ย. 2553 (ออกพรรษาแล้ว 5 วัน)
ร่วมถือเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฟังการบรรยาย ใส่บาตรถวายภัตตาหาร-เครื่องดื่ม แด่พระภิกษุสามเณร-ผู้ปฏิบัติธรรม
“เสริมสร้างบารมี ขจัดปัดเป่าปัญหาชีวิตศึกษาธรรมสร้างที่พึ่งทางใจ”
ได้ทุกวัน ผู้มีศรัทธา ประสงค์จองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และเครื่องดื่ม
ติดต่อสอบถามทางวัดโดยตรงได้ตั้งแต่บัดนี้ โทร. 08-1650-2564,08-6111-4587

1.พระภิกษุ สามเณร ต้องเตรียม กลด ผ้ายางกันฝน บาตร และของใช้ที่จำเป็นไปเอง
2.พุทธศาสนิกชนชาย-หญิง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องเตรียมเสื้อผ้าชุดขาว - ของใช้ที่จำเป็น (กำหนดการทำพิธีบวช 28 ต.ค. เวลา 16.39 น. ลาศีล 6 พ.ย. เวลา 12.09 น.) หรือตามสะดวก เท่าที่มีเวลา

ที่มา : วัดหนองสนม

3,853


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย