ขอเชิญร่วมสร้างหอระฆัง

 amonreet    1 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมสร้างหอระฆัง ที่วัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ตามกำลังศรัทธา จะร่วมสร้างโดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดเลย ชื่อบัญชีวัดพระธาตุแก้งกอย (ออมทรัพย์) เลขบัญชี 407-0-43149-7 ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอชุมแพ ขอนแก่น ท่านร่วมบริจาคตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไปจะได้รับ เหรียญพระธาตุแก้งกอยพลังสเคลล่าร์ลาวาภูเขาไฟจากประเทศญี่ปุ่น หนึ่งอัน โทร.0619232597 หรือ 0986624394


ที่มา : พระครูอมรศีลวิสุทธิ์


  3,711 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย