ขอเชิญทอดผ้าป่าครอบครัวสามัคคี กองละ199บ.จำนวน1999กอง

 tammatorn1986@gmail.com  

เราร่วมกันได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงสำนักสงฆ์ บนดอยในถิ่นธุระกันดาร ต้องการพระประธานมาเป็นศูนย์รวมใจ ให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ ทำบุญ ที่นี่ยังมีความลำบากอีกหลายอย่าง แม้กระทั่งจานชานช้อนส้อมดีดีก็ไม่มีใช้ ทางจึงจะหาเจ้าภาพร่วมสร้างถวายหรือพร้อมส่งข้าวของเครื่องใช้ เท่าที่จำเป็นไปช่วยเหลือ ใครสนใจเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้เลย ที่พักสงฆ์บ้านแม่มอญ ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
080-7563457

เราร่วมกันได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงสำนักสงฆ์ บนดอยในถิ่นธุระกันดาร ต้องการพระประธานมาเป็นศูนย์รวมใจ ให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ ทำบุญ ที่นี่ยังมีความลำบากอีกหลายอย่าง แม้กระทั่งจานชานช้อนส้อมดีดีก็ไม่มีใช้ ทางจึงจะหาเจ้าภาพร่วมสร้างถวายหรือพร้อมส่งข้าวของเครื่องใช้ เท่าที่จำเป็นไปช่วยเหลือ ใครสนใจเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้เลย ที่พักสงฆ์บ้านแม่มอญ ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
080-7563457
พระอาจารย์ธรรมธร ขนฺธสาโร
เจ้าสำนัก   


511


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย