ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสมทบสร้างศาลาเปรียญ วัดพยอมงาม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

 ton16022533     5 พ.ค. 2563

เนื่องด้วยทางวัดพยอมงาม ได้ก่อสร้างศาลาเปรียญขึ้นหลังหนึ่งแต่ผ่านมา 10 ปี ศาลาดังกล่าวก็ยังสร้างไม่เสร็จได้เพียงเสาเท่านั้นดังรูป เพราะทางวัดไม่มีปัจจัยในการก่อสร้าง ฉะนั้นทางวัดจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างศาลาเปรียญให้สำเร็จล่วงไปด้วยดี
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิภพ จงดลบันดาลใฟ้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ทั้งเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฎิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0972271636
พระณัฐวุฒิ สัญญโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส ได้ทุกวันตลอดเวลา


3,792


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย