ขอเชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์พุทธพลังแผ่นดิน กองล่ะ 32 บาท สำนักสงฆ์ภูสุวรรณ บ้านหินสูง. สิรินธร อุบลฯ

 socoman    22 ม.ค. 2564

ร่วมสร้างเจดีย์พุทธพลังแผ่นดิน
( กองละ 32 บาท)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกองบุญสร้างสิ่งอันเป็นมงคลยิ่งเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์ อัฐิธาตุครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักของใจ ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ไว้เป็นที่เคารพบูชาของทั้งสามโลกธาตุ ร่วมกันเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยะทรัพย์ซึ่งจะติดตามเราไปได้ในทุกภพทุกชาติ และอานิสงค์ในการสร้างสิ่งสำคัญประดิษฐานไว้ในศาสนานี้ขอให้จงบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความสำเร็จในความปรารถนาอันประกอบด้วยศีลอันเป็นที่ตั้งทุกๆประการเทอญ

.......พระอาจารย์เฉลิมพล จักกะวโร....
สำนักสงฆ์ภูสุวรรณ
....................................................................................

#แชร์เป็นสะพานบุญบอกต่อเพื่อนๆสาธุ

ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก (อุบลราชธานี)
เลขที่บัญชี 896-217211-1
ชื่อบัญชี พระเฉลิมพล ยุบลบัณฑิตกุล,
/นางเบญจมาศ สุคนธชาติ/นายนิรันดร สระแก้ว ดูน้อยลง https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,675 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย