ร่วมบุญสร้างห้องสุขาและทางจงกรม วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย

 nitinai    18 พ.ค. 2560

ร่วมสร้างห้องสุขา และทางจงกรม วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน จ.เชียงราย


• น้ำท่วมไทย ภัยท่วมคน

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• ฝ่าฟ้าทะเลหวัง

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• สญฺญมโต เวรํ น จีรติ ผู้คอยระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย