ร่วมจาริกบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.55

 yupawadee    6 เม.ย. 2555

เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2555 สัมผัสวิถึชาวพุทธ ที่ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น

นำคณะโดย...พระอาจารย์ แห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด่วน...รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

คุณยุพาวดี ชูศิริ
โทร. 0813684895
email : ychusiri@yahoo.co.th  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วิสาขบูชา


  3,596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย