"โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ๑ พรรษา ทบ. ถวายเป็นพระราชกุศล" ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้

 importshoppings    9 มิ.ย. 2554

"โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ๑ พรรษา ทบ. ถวายเป็นพระราชกุศล"

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ประธานการจัดงาน พลตรี พิสิทธิ์ สิทธิสาร

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

ค่ายพรหมโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

**************************************

แจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ

"โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ๑ พรรษา ทบ. ถวายเป็นพระราชกุศล"

จำนวนผู้เข้าอุปสมบทประมาณ ๘๓ รูป

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน.......รูป เป็นเงิน.........บาท

(เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา)

กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยว่า... เจ้าภาพสามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

หรือ เจ้าภาพไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมงาน

ติดต่อสอบถามและสมัครบวชได้ที่ :

วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

Tel: ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

** ท่านผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่มต่างๆ มาร่วมงานได้ครับในวันที่ ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔

และยังสามารถนำอาหารคาวหวานมาร่วมบุญบวชพระเฉลิมพระเกียรติฯ

ในช่วงระยะเวลา ๑ พรรษาได้ตลอดครับ (๑๓ ก.ค ถึง ๑๖ ต.ค ๒๕๕๔)

************************************

กำหนดการ "โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ๑ พรรษา ทบ. ถวายเป็นพระราชกุศล"


วันที่ ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ น. นาคทั้ง ๘๓ ท่านพร้อมกันที่วัดป่ามะไฟ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย ..............(รอหมายกำหนดการ)

พิธีให้โอวาทนาคและพิธีเปิดโครงการ

โดย ............. (รอหมายกำหนดการ)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

นาคและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีแห่นาค รอบอุโบสถ และมอบผ้าไตร

โดย ........................ (ประธาน):รอหมายกำหนดกา

เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร

โดย ........................(รอหมายกำหนดการ)

เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดังนี้...

๑. อุโบสถวัดป่ามะไฟ จำนวน ๔๐ + รูป

โดยมี พระราชภัทรธาดา เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูสิริพัฒนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูประโชติปริยัติคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

๒. อุโบสถวัดท้าวอู่ทอง จำนวน ๔๐ รูป

โดยมี พระครูวชิรกัลยาณคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูอาทรธรรมโสภิต เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น - นั่งสมาธิ

ฟังบรรยายธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน

โดยพระครู ภาวนาธรรมธารี

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ ๑๔ ก.ค ๒๕๕๔ เป็นต้นไป (จนครบระยะเวลา ๑ พรรษา)

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. ออกบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๓๐- ๐๙.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา ๑๗.๐๐- ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ครบกำหนด ๑ พรรษา (๑๖ ต.ค ๒๕๕๔)

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๐๗.๓๐- ๐๙.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย ..........................(รอหมายกำหนดการ)

แสดงปัจฉิมนิเทศและพิธีลาสิกขา

โดย.........................(รอหมายกำหนดการ)

*****************************************

หมายเหตุ

-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กเข้าดูได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=294721

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=273269
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.watpamafai.org


  3,591 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย