ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ

 ผู้มาเยือน ผู้เห็นภัย    11 เม.ย. 2555

ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะในงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
ใช้สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์สังคมนิยมความถูกต้อง


  3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย