เจ้าภาพเททองหล่อพระอุปคุตเถระ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    7 ก.ค. 2565

ขอเชิญคณะศรัทธาวัดพระธาตุแท่นคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองเหลืองจารึกชื่อ-นามสกุล
งานพิธีเททองหล่อพระอุปคุตเถระเจ้า ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
🎉วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันไชยโชค ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ มหาฤกษ์ เวลา ๑๔.๑๙ นาที
🎉พระอุปคุตเถระหรือพระบัวเข็ม ผู้ปราบพญามาร เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากบันดาลให้เกิดโชคลาภและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นมิ่งขวัญเป็นที่กราบไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัด (พระอุปคุตเถระเจ้าท่านยังดำรงธาตุขันธ์บำเพ็ญบารมีอยู่ ณ กาลปัจจุบัน)
*เจ้าภาพแผ่นทองเหลืองเททอง รายชื่อละ ๙๙ บาท และร่วมบุญตามศรัทธา
**ทางวัดเป็นผู้จารแผ่น และเขียนรายนามให้เจ้าภาพ ร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๘ กค. ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.
*** แจ้งรายชื่อในinbox และในLine
🙏
เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างที่บัญชีวัด
๑.ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
๒.ธนาคารออมสิน สาขาลี้
ชื่อบัญชี วัดแท่นคำ
เลขที่บัญชี 020385227804
เจ้าภาพผู้ประสงค์ใบอนุฯแจ้งในInbox หรือเพิ่มLine ด้วยเบอร์ 0935155818 (พระปลัดณัฏฐกิตติ์ เจ้าอาวาสฯ)ผู้บริจาคโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้รับลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฐานะการงานกิจการมั่นคงด้วยบุญนี้...🏡
รายละเอียด ใน เพจ วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๗ ๗ ๒๕๖๕


  3,718 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย