เชิญท่านฟังธรรมจากพระอาจารย์ประสพ การุณิโก จากมูลนิธิหลวงปู่มั่น ณ บ้านอารีย์ เนื่องจากโครงการสัปดาห์ปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวงของปวงชาวไทย

 นานา    26 ก.ย. 2554

บ้านอารีย์เชิญท่านสวดมนต์ ฟังธรรม ร่วมกันเพื่อรวมพลังแห่งความดี
ถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม นี้
ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ ๑ พหลโยธิน
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น
กิจกรรมทำความดี สร้างกุศล ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๐๗.๐๐ น. ลงนามถวายพระพร/ตักบาตรพระสงฆ์จากมูลนิธิหลวงปู่มั่น
๑๐.๐๐ น. รับฟังโอวาทธรรม
๑๓.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติ โดยพระวิทยากร มูลนิธิหลวงปู่มั่น
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์เย็น/ จิตตภาวนา/ ฟังธรรมจาก พระอาจารย์ประสพ การุณิโก ประธานสงฆ์วัดเกาะ สำราญใจ จ. ยโสธร
๒๐.๐๐ น. ตั้งจิตตภาวนาแผ่เมตตาถวายพ่อหลวงของชาวไทย / จบวันที่4
อนุโมทนากับทุกท่านค่ะ
ช่วงสัปดาห์นี้ บ้านอารีย์มีหนังสือแนะนำการนั่งสมาธิเดินจงกรม ที่หลวงตาพระมหาบัว เขียนไว้ตามคำสอนของหลวงปู่มั่น วิธีนั่งอย่างไร เดินจงกรมควรวางมืออย่างไร เชิญรับได้นะคะ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย