ขอเชิญร่วมบุญสร้างมหาสุวรรณฉัตร ถวายหลวงพ่อใหญ่หน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์

 socoman  

ขอเชิญร่วมบุญสร้างมหาสุวรรณฉัตร
ถวายหลวงพ่อใหญ่ฯ ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ กองละ 300 บาท)
#สมทบปัจจัยร่วมสร้างบารมี ได้ที่
***บัญชี 1f4f7.png "วัดคุ้งตะเภา" ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขบัญชี 984-489- 593-6 1f4f7.png

เพจ https://www.facebook.com/welovewatkungtaphao/


• EP.2 พระพุทธเจ้าสอนอะไรต่างไปจากที่เคยมีมา

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• ๑๓.ปางมารวิชัย

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 12

• ความเข้าใจ "ฌาน"
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย