ขอเชิญร่วมพิธีเบิกพระเนตรพระประธาน ณ วัดสมรโกฎิ จ.นนทบุรี 21 เมษายน 2555

 vmeesonk    16 เม.ย. 2555

ขอเชิญร่วมพิธีเบิกพระเนตรพระประธาน วัดเสี่ยวหงส์ เมืองปู้เอ่อ หลานชาง มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วัดสมรโกฎิ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 10.59 น
  3,514 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย