(เจ้าภาพเต็ม)เป็นเจ้าภาพโต๊ะเก้าอี้ถวายพระภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ

 somrak    11 พ.ค. 2555

(เจ้าภาพเต็ม)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเก้าอี้ถวายพระภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโต๊ะและเก้าอี้เพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 500 บาท รวม 50,000 บาท หรือจะถวายแยกชิ้นดังมีรายละเอียดดังนี้


1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา ศีขรภูมิ

ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งวันเดือนปีจำนวนเงินที่โอนแจ้งไปที่ [url]somrak43@hotamil.com[/url] โทร 0862602702 หรือส่งไปที่ พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา

พระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasormak.com

http://www.romdham.com

http://www.facebook.com/phrasomrak


ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109
[quote]=กันตปัญโญ;6124150ผมช่วยด้วย 1 ชุดครับ[/quote]

เจริญพร คุณโยม ช่วยแจ้งวันเดือนปีที่โอนด้วย

อาตมาภาพตัวแทนคณะสงฆ์และครูอาจารย์โรงเรียนฯ ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้ร่วมบุญช่วยสนับสนุนการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้
ขออำนาจบุญกุศลที่ทางคณะพระภิกษุสามเณรที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ที่เกิดจากการเผยแผ่พระธรรม ในครั้งนี้
จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ให้คุณโยมและครอบครัวจงประสบสุขตลอดไป

เจริญพรอนุโมทนาบุญ
พระสมรัก ญาณธีโร
ตัวแทนคณะนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนฯ

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109
พระภิกษุสามเณร กำลังดำเนินการเตรียมเหล็กโครงสร้างโต๊ะ
โดยการตัดเหล็กเส้นตามขนาดของโต๊ะ ทั้งเหล็กกล่องและ
เหล็กฉาก ประกอบไปด้วยโครงสร้างดังนี้

1.ขาโต๊ะ จำนวน 4 ตัว
2.ขอบที่เหยียบ จำวน 3 ตัว
3.ขอบบนรับไม้ จำนวน 4 ตัว

โครงสร้างก็มีเท่านี้แหละ ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญ
สนับสนุนโครงการนี้ก็รีบหน่อยนะคุณโยม


[quote]=กันตปัญโญ;6129726เพิ่งโอนไปเมื่อกี้เองครับ[/quote]


ขออนุโมทนาบุญ ที่ได้ร่วมสร้างศาสนาทายาทในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

ขอความดีและบุญกุศลที่เกิดจากพระภิกษุสามเณรได้อาศัยอุปกรณ์เหล่านี้ในการศึกษาเล่าเรียน จงส่งผลให้ท่านประสบสุขตลอดไป ด้วยเทอญ


พระสมรัก ญาณธีโร

www.phrasomrak.com


ยอดเงินผู้ร่วมบุญถวายโต๊ะและเก้าอี้
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555


จำนวนเงิน 24,360.99 บาท
คิดเป็นจำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่ได้ 97.44 ตัว
คิดเป็นจำนวนชุดที่ได้ 48.72 ชุด

ยังขาดเงิน 25,639.01 บาท
จำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่ยังขาด 102.55 ตัว
จำนวนชุดที่ยังขาด 51.27 ชุด

รายชื่อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งไปที่
Somrak43@hotmail.com

0862602702

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109


เตรียมโครงสร้าง งานออกแบบโต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะพระภิกษุสามเณรตัดเหล็กฉากเพื่อทำโครงรับไม้เหล็กฉากที่ได้จากการตัด บางส่วน ต้องใช้ 400 ท่อนนำเหล็กมาประกอบเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเชื้อมประกอบเป็นโครงสร้าง ขาโต๊ะ และ ฉากรับไม้


คุณโยมสามารถเป็นเจ้าภาพโต๊ะและก้าวอี้เพื่อการศึกษาได้ดังนี้

1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท
2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9


ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109
[quote]=TT-POOL;6132000ขอร่วมบุญ ถวายโต๊ะ-เก้าอี้ ชุด โอนเมื่อ 13/05/55 21:16 จำนวน 500 บาท FROM A/C 6980045024 TO A/C 3310266249 ขออนุโมทนากับทุกท่าน[/quote]

อนุโมทนาสาธุบุญ ที่คุณโยมได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้อยู่นานตราบเท่านาน บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการร่วมบุญในครั้งนี้ จงส่งผลให้คุณโยม คิดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการเทอญ สาธุ

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
http://www.facebook.com/phrasomrakอ้างถึง

=Middle Earth;6133281ธนากร จันต๊ะวงค์ ได้ร่วมบุญครั้งนี้แล้ว จำนวน 250 บาท วันที่ 14/05/55 เวลา 14.24 น. สถานที่ K00713 อนุโมทนาสาธุขออนุโมทราบุญกับคุณโยม Middle Earth ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อการศึกษา จำนวน 1 ตัวในครั้งนี้ ขออำนาจผลบุญที่เกิดจากการศึกษาพระธรรม ด้วยอุปกรณ์ที่คุณโยมถวายในครั้งนี้ จงประสบความโชคดีแก่คุณโยม ตลอดไป

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com


[quote]=napatsamon;6141249ข้าพเจ้า นายทวี เณรรักษา, ณพรรษมน เณรรักษา, Mr.Karl Olof Goran Hallinder และ นายภูริพัชร เณรรักษา ขอบริจาคเงินเพื่อซื้อโต๊ะเก้าอี้ปริยธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้วยกุศลผลบุญนี้ ขอให้อานิสงค์เป็นบุญให้แก่ คุณแม่เอี่ยม คุ้มนุช คุณยายวัน บรรจงใจรักษ์ คุณตาอู๋ คุ้มนุชค่ะ โอนเงินจาก scb online เวลา 11.04 น. จากธนาคารไทยพาณิชย์[/quote]

เจริญพร/อนุโมทนา คุณโยม และคณะ

อาตมาภาพตัวแทนคณะสงฆ์และครูอาจารย์โรงเรียนฯ ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้ร่วมบุญช่วยสนับสนุนการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้
ขออำนาจบุญกุศลที่ทางคณะพระภิกษุสามเณรที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ที่เกิดจากการเผยแผ่พระธรรม ในครั้งนี้
จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ให้คุณโยมและครอบครัวจงประสบสุขตลอดไป

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com


เตรียมโครงสร้าง และประกอบต้นแบบ งานออกแบบโต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะพระภิกษุสามเณร ตัด+เจีย+ทา โครงสร้างโต๊ะเริ่มทาสีโครงสร้างโต๊ะแล้วจ้าผลงานโต๊ะตัวแรกกำลังจะออกมาแล้ว

คุณโยมสามารถเป็นเจ้าภาพโต๊ะและก้าวอี้เพื่อการศึกษาได้ดังนี้
1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท
2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109


ยอดเงิน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น.

จำนวนเงิน 44,998.96บาท

คิดเป็นจำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่ได้ 179.99ตัว

คิดเป็นจำนวนชุดที่ได้ 89.99ชุด


ยังขาดเงิน 5,001.04บาท

จำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่ยังขาด 20ตัว

จำนวนชุดที่ยังขาด 10ชุด


รายชื่อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งไปที่

Somrak43@hotmail.com


0862602702

คุณโยมสามารถเป็นเจ้าภาพโต๊ะและก้าวอี้เพื่อการศึกษาได้ดังนี้
1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท
2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109[quote]=ไข่หวานน้อย;6162934โอนร่วมบุญจัดซื้อโต๊ะ 1 ตัว จำนวน 250 บาท ได้โอนมาตามภาพที่แนบมานี้แล้วค่ะ[/quote]

อนุโมทนาบุญ คุณโยม ไข่หวานน้อย ที่ได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาพระเณร เสริมกำลังใจให้พระเณร ในการต่อสู้กับกิเลส ศึกษาพระธรรม ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายโต๊ะเก้าอี้ในครั้งนี้ บุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจงส่งผลให้คุณโยมได้สำเร็จตามใจปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ
อ้างถึง

=anbang;6163228วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ครอบครัวคูวัฒนวณิช

(โดย นายอันปัง คูวัฒนวณิช 26-28 ถ.สมบุญ-เกตุวัลห์ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ. อ่างทอง)

ขอร่วมทำบุญ บำรุงพระพุทธศาสนา7. ร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเก้าอี้ถวายพระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

วัดพันษี อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์ โทร.086-260-2702

ธ.กรุงไทย 331-0-26624-9 ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยาจำนวน 108 บาท

อนุโมทนาบุญ ครอบครัวคูวัฒนวณิช ที่ได้ร่วมบุญถวายโต๊ะและเก้าอี้แด่พระภิกษุสามเณร เพื่อการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้ สิ่งใดที่คุณโยมตั้งใจและปรารถนาดีไว้แล้วจงพลันสำเร็จโดยพลันด้วยเทอญ สาธุพระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasormak.com

http://www.romdham.com

http://www.facebook.com/phrasomrak


ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109Posted Today, 09:14 AM


Quote


=ณัฏฐ์ภรณ์;6167673กระผมขอร่วมบุญสมทบทุนสร้างโต๊ะเก้าอี้โอนทางATMธนาคารกรุงไทย เข้าธนาคารกรุงไทย วันที่ 22 พค. 2555 เวลา 12.33 น.รวม 100.05บาท


อานิสงค์ผลบุญในการร่วมสมทบทุนสร้างโต๊ะเก้าอี้ที่ได้ทำโดยชอบในครั้งนี้ขอคำอธิษฐานของคุณโยมจงบังเกิดผลสำเร็จโดยพลัน[quote]=thai123;6167310มนัสการค่ะหลวงพ่อ

โยมโอนจากธนาคารกสิกรไท ศรีราชา เมื่อเวลา 19:18 วันที่21/5/12 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ร่วมทำบุญซื้อโต๊ะและเก้าอี้หนึ่งชุดเป็นสังฆทานนะคะ โพสต์สลิปการโอนไม่ได้ค่ะ ขอให้บุญนี้เป็นปัจจัยสู่พระนิพพาน และขอโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านค่ะ[/quote]

อาตมาภาพตัวแทนคณะสงฆ์และครูอาจารย์โรงเรียนฯ ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้ร่วมบุญช่วยสนับสนุนการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้
ขออำนาจบุญกุศลที่ทางคณะพระภิกษุสามเณรที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ที่เกิดจากการเผยแผ่พระธรรม ในครั้งนี้
จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ให้คุณโยมและครอบครัวจงประสบสุขตลอดไป

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109ความสำเร็จที่เกิดจากผู้มีจิตศรัทะา งานออกแบบโต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะพระภิกษุสามเณร ทาสีโครงสร้างโต๊ะประกอบโต๊ะเรียนใส่ลูกยางขารองโต๊ะสำเร็จเป็นโต๊ะเรียน สวยงามเหมาะมาก

คุณโยมสามารถเป็นเจ้าภาพโต๊ะและก้าวอี้เพื่อการศึกษาได้ดังนี้

1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท
2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109
จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้แล้ว
สำหรับเจ้าภาพโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา14.24 น.

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.วาสนา พรรคเจริญ จ.สมุทรปราการ รหัสทะเบียน RG003749274TH
2.ปาริฉัตร กุลประภา และ ฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ กรุงเทพฯ รหัสทะเบียน RG003749288TH
3.นายกิตติ ปฏิพัทธ์ก่อกุล กรุงเทพฯ รหัสทะเบียน RG003749291TH
4.จรัสพัฒน์ - ถุงทอง วีระศิลปชัย และครอบครัว กรุงเทพฯ รหัสทะเบียน RG003749305TH
5.พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ จ.นนทบุรี รหัสทะเบียน RG003749314TH
6.คุณ จีรวรรณ ชื่นจินดา กรุงเทพฯ รหัสทะเบียน RG003749328TH
7.คุณทัศนีย์ ช่างกล จังหวัดขอนแก่น รหัสทะเบียน RG003749331TH
8.น.ส.ขวัญปีใหม่ ไวยานิกรณ์ นางศิริลักษณ์ ศรีอำไพ รหัสทะเบียน RG003749345TH
9.จิตชุดา นรเวทางค์กุล กทม. รหัสทะเบียน RG003749359TH
10.วามริน วงศ์หาญเชาว์ จ.ปทุมธานี รหัสทะเบียน RG003749362TH
11.ศศิกาญจน์ ตั้งเรืองเกียรติ กทม รหัสทะเบียน RG003749376TH
12.นายสมนึก อุรานุกูล+นส.เบญจวรรณ ศิวะวรรณพงศ์ สมุทรปราการ รหัสทะเบียน RG003749380TH
13.ชมพูนุท มิตรสงเคราะห์ จ.กาญจนบุรี รหัสทะเบียน RG003749393TH
14.คุณสุวรรณี ปานเทศ กรุงเทพ รหัสทะเบียน RG003749402TH
15.นายฤทธิชัย งดงาม จังหวัดนนทบุรี รหัสทะเบียน RG003749416TH
16.ปุณยวีร์ จิรกุลเจริญวงษ์ สมุทรปราการ รหัสทะเบียน RG003749420TH
17.นายภูศิษฎ์ โกมารทัต จ.กรุงเทพฯ รหัสทะเบียน RG003749433TH

ตรวจสอบการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ได้ที่
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

ถ้าภายใน 15 วัน ไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับไปที่
somrak43@hotmail.com
หรือ 0862602702มาถึงแล้วเก้าอี้เพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณรขนส่ง ส่งเก้าอี้เพื่อการศึกษามาถึงแล้วทั้งหมด 10 มัดมัดละ 10 ตัวทั้งหมด 100 ตัว

คุณโยมสามารถเป็นเจ้าภาพโต๊ะและก้าวอี้เพื่อการศึกษาได้ดังนี้

1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท
2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109


  3,620 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย