ขอเชิญร่วมบุญงานไหว้ครู หลวงปู่ครูบาเณร ณ สวนปฏิบัติธรรมพุทธมงคล ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุ

 universe    8 พ.ย. 2553

ขอเชิญร่วมบุญงานไหว้ครู หลวงปู่ครูบาเณร ณ สวนปฏิบัติธรรมพุทธมงคล
ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

และร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วิหารหลวงปู่ล้านช้าง เพื่อประดิษฐานองค์พระศรีสัตนาคนหุต
ที่ดินผืนนี้ มีชาวบ้านมาถวายให้แด่ หลวงปู่ครูบาเณร อตฺถกาโม ซึ่งท่านก็ได้ก่อตั้งเป็น
สวนปฏิบัติธรรมพุทธมงคล ขึ้น ในปัจจุบันสวนปฏิบัติธรรมเเห่งนี้มีเพียงศาลามุงแฝก
ศาลาใหญ่ 1 หลัง เป็นที่ประดิษฐานองค์พระศรีสัตนาคนหุต และพระพุทธรูปอีกจำนวนหนึ่ง
และมีศาลามุงแฝกขนาดเล็ก อีกเพียง 6 หลัง ซึ่งเป็นกุฏิของพระภิกษุที่จำพรรณษาอยู่
พิธีไหว้ครู จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สวนปฏิบัติธรรมพุทธมงคล
ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากศาลาในปัจจุบันนั้นไม่มิดชิด และไม่สามารถกันลม กันฝนได้เลย ดังเช่นในภาพ นอกจากพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการปรับถมหน้าดิน เวลาฝนตกดินทรายก็ไหลเทเกิดเป็นหลุมบ่อ

จึงใคร่ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วิหารหลวงปู่ล้านช้าง

และในทุกวันพระ หลวงปู่ครูบาเณร อตฺถกาโม ประธานสงฆ์ขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1057-3224, 08-5638-6231
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขอเพิ่มเติม เลขที่บัญชีของทางสวนปฏิบัติธรรม เพื่อทำบุญกัน

กัลยาณมิตรทั้งหลายสามารถทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโนนสะอาด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 6462181163


• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น

• เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกิน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย