ขอเชิญร่วมบูรณะปิดทองพระพุทธชินราชจำลอง (พระประธาน) หน้าตัก ๔๙ นิ้ว และบูรณะวิหารพุทธเมตาอุดมบารมี ณ วัดป่าดอนหม้อทอง จ. บึงกาฬ (หนองคาย)

 บึงโขงหลง    10 ก.พ. 2556

ประชาสัมพันธ์แทน พระ ดร.นิตินัย วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่โดยผมจะเป็นผู้รวบรวมปัจจัยร่วมบุญ และโอนเข้าบัญชีธนาคารพระท่านอีกทีครับ

ขอเชิญร่วมบูรณะปิดทองพระพุทธชินราชจำลอง (พระประธาน) หน้าตัก ๔๙ นิ้ว และบูรณะวิหารพุทธเมตาอุดมบารมี ณ วัดป่าดอนหม้อทอง จ. บึงกาฬ (หนองคาย)

วัดป่าดอนหม้อทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬวัดป่าดอนหม้อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกะแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ. บึงกาฬ (หนองคาย) เดิมทีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาเช่น หลวงปู่ขาว พระอาจารย์จวน (วัดภูทอก) หลวงปู่ฝั้น(วัดป่าอุดมสมพร) หลวงปู่อ่อนสี (วัดป่าโนนแพง) เป็นต้น หลังจากนั้นก็ได้ว่างเว้นเป็นวัดร้างมานานจนในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณได้มาเป็นเจ้าอาวาส ในวาระที่จังหวัดบึงกาฬ ถูกตั้งให้เป็นจังหวัดที่ ๗๗ และวัดป่าดอนหม้อทองกำลังจะถูกตั้งให้เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬฝ่ายธรรมยุตินิกายสายวัดป่าพระอาจารย์มั่น

ดังนั้นจึงได้มีการบูรณะพระพุทธชินราชพระประธานขนาดหน้าตัก ๔๙ นิ้ว และบูรณะตัววิหารด้วยซึ่งถูกสร้างมาครบสิบปีและมีการชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาและเป็นสถานที่พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมกัน

อานิสงส์ในการปิดทองพระซ่อมแซมนั้นจะมี ยศฐา บรรดาศักดิ์ และทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณะที่ผ่องใสงดงามและอานิสงในพระไตรปิฏกได้พรรณาไว้อีกมากมาย การบูรณะในครั้งนี้นั้นไว้เป็นอนุสรณ์ในพระพุทธศาสนา และให้เป็นที่เคารพแก่เทวดาฟ้าดินทั้งหลายรวมทั้งประชาชนด้วยอนึ่งที่ยอกเปลวนั้นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย ขอผู้ที่ใจบุญทั้งหลายจึงใคร่ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมบุญใหญ่ในการสร้างพระพุทธรูปให้แล้วเสร็จเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อนิสงค์ในการสร้างพระ และกุฎิวิหารนั้นมีมากมายในพระไตรปิฎก ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้ใจบุญร่วมบุญกันและจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธณะสารสมบัติ จงทุกประการเทอญ

ขอเชิญทำบุญตามรายการดังต่อไปนี้
1. เจ้าภาพบูรณะพระพุทธชินราชหน้าตัก ๔๙ นิ้ว (๔๐,๐๐๐.- บาทถ้วน) + ค่าแผ่นทองจากช่างสิบหมู่นั้น แผ่นละ ๑๐ บาท ใช้ทั้งสิน ๗,๐๐๐ แผ่น (๗๐,๐๐๐.- บาทถ้วน)
2. ซ่อมแซมบูรณะวิหารพุทธเมตตาอุดมบารมี และจารึกชื่อที่วิหาร
** การจัดสรรรายการร่วมบุญ ขอให้เป็นไปตามพิจารณาของพระ ดร.นิตินัยครับและสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระ ดร.นิตินัย 089-6762902

วิธีการร่วมบุญสามารถทำได้โดยการโอนเข้าร่วมบัญชี (จะทำการ update สมุดบัญชีทุกสัปดาห์โดยประมาณ)
- นายภาวัช พิศาลสุพงศ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอล์บางกะปิ
- บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 160-244943-6

สำหรับใบอนุโมทนาบัตร ท่านสามารถส่งรายชื่อมาที่ pavatp@hotmail.com และเขียนหัวข้อ email "ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
ขอร่วมบุญค่าแผ่นทอง 50 บาทค่ะ โอนเงินผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 09/03/56 เวลา 14.43 น. ค่ะ ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านค่ะ สาธุ


  3,602 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย