ขอเชิญฟังบรรยายธรรมครั้งพิเศษจากพระอาจารย์สุมโน ภิกขุ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 13 พย.นี้ เวลา 8.30-11.00

 girlinbangkok    10 พ.ย. 2553

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ สำนักพิมพ์คุณภาพแห่งการสร้างสรรค์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “พบลิงที่ครึ่งทาง” พร้อมเข้าฟังการบรรยายและเสวนาธรรมในหัวข้อ “จิตที่สงบเย็นและถึงพร้อมด้วยปัญญา” โดยพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ พระภิกษุนักปฏิบัติชาวอเมริกันที่เข้าใจการปฏิบัติแบบทางสายกลางอย่างถ่องแท้ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30-12.00 ณ ลานกิจกรรม (โถงริมสระ) ภายในสวนโมกข์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมได้ที่โทร 086-8619922
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
รูปพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ พระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัดในศีล ฉันมื้อเดียว และไม่รับกิจนิมนต์ อยู่อย่างสันโดษและสมถะ ด้วยชีวิตที่เรียบง่าย ณ ถ้ำสองตา แถบอีสาน


• วัดเกาะหลัก

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

• เพลงผ่อนคลายเพื่อบรรเทาความเครียดความวิตกกังวลและความหดหู่ใจ•หยุดการคิดมากดนตรีที่สงบเงียบผ่อนคลาย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย