((รับเจ้าภาพจองสร้างพระประธาน)) อุปถัมภ์สร้างพระประธาน(หินขาว) เพื่อประดิษฐาน ในลานธรรม(เขตปลักกลดธุดงค์) จำนวน 1 องค์ ((เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตขอบูชาด้วยการสร้างพระประธาน))

 ตะวันธรรม    27 ม.ค. 2560

รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์สร้างพระประธาน(หินขาว) เพื่อประดิษฐาน ในลานธรรม(เขตปลักกลดธุดงค์) จำนวน 1 องค์
((เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตขอบูชาด้วยการสร้างพระประธาน))


((วัตถุประสงค์ ))

1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ สวดมนต์ ไหว้พระ
2.เพื่อเป็นที่พึ่งในการฝึกอบรมพระกรรมฐาน ของพระกรรมฐานที่มาเข้าอบรมบวชตลอดปี ของศูนย์ ปีล่ะ 5 รุ่น อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน เเละ 3เดือน
3.เพื่อเป็นองค์พระประธานให้เเก่คณะสงฆ์ เป็นต้น





((ประสงค์ จองทำบุญ))
รายละเอียดตามรูป เลย

สอบถาม 089-899-4099 , 09-30375441



ที่มา : www.dhammadee.com เฟ็สบุ๊ค ศูนย์พุทธบริษัทสากล ไลท์ไอดี dhamma2559



((ประสงค์ จองทำบุญ))
รายละเอียดตามรูป เลย

สอบถาม 089-899-4099 , 09-30375441


ทางสำนักมีการอบรมปฏิบัติธรรม บวชตลอดปี ของศูนย์ ปีล่ะ 5 รุ่น
อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน เเละ 3เดือน

ดูข้อมูลการฝึกอบรมที่ผ่านมาที่ เฟ็สบุ๊ค ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล
หรือ www.dhammadee.com



  3,566 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย