มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ

 textbaanaree    6 มิ.ย. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
โดย พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศาลาปันมี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
facebook.com/baanareefoundation
  3,319 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย