(ปิดแล้ว)..ขอเชิญร่วมบุญจ่ายค่าพื้นที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com

 somrak    7 ธ.ค. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 15 ธันวาคม 2553 นี้ จำนวนเงิน 2500 บาท
เพื่อให้เว็บไซต์นี้คงอยู่ต่อไป จึงเจริญพรมารับสายศรัทธากับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่คิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์สำหรับท่านและคนอื่น

สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
สำนักงาน สาขาศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร


กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)


ขอบุญกุศลที่เกิดแล้วจากเว็บไซต์แห่งนี้จงอำนวยอวยชัยให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านจงประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ สาธุ

เจริญพร
พระสมรัก ญาณธีโร
086-2602702

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43:2010-12-01-14-48-39&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
อนุโมทนาคุณโยมทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญเพื่อต่ออายุพื้นที่เว็บในครั้งนี้

ขอให้สมปรารถนาทุกประการสาธุๆๆรายนามผู้ร่วมบุญ

1. 06/12/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
2. 07/12/53 คุณโยม พีรกิตติ กิจสุบรรณ ร่วมบุญ 1000 บาท
3. 07/12/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
4. 07/12/53 คุณโยม พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ ร่วมบุญ 500 บาท
5. 09/12/53 คุณโยม benyapa Becks ร่วมบุญ 1100 บาท
6. 09/12/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
7. 11/12/53 คุณโยม แดนชัย ฆ้องคำกลร่วมบุญ 500 บาท
8. 11/12/53 คุณโยม วรปรัชฌ์ คมขำ และ ฐิติชญา ปานา ร่วมบุญ 509 บาท
9. 12/12/53 คุณโยม นิรมล ภัทรธีรกุล ร่วมบุญ 300 บาท
10. 13/12/53 คุณโยม สุนิษฐา เปรมพรวิพุธ ร่วมบุญ 500 บาท


วันที่ 13 ธันวาคม 2553
ได้ต่อสัญญาเช่าเว็บ 2ปี
เนื่องจากมีสาธุชนได้ร่วมบุญเกินที่ตั้งไว้

ดังรายละเอียดดังนี้
สัญญา 2 ปี จำนวนเงิน 5000 บาทปัจจัยที่เหลือขอนำไปใช้ในการเผยแผ่ธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน ต่อไป
เนื่องจากทุกวันนี้อาตมาภาพต้องแจกแผ่นซีดี เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 แผ่น
แจกในรายการธรรมะทาง fm 106.75 Mhz และเว็บไซต์

จึงเจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com


รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43:2010-12-01-14-48-39&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


  3,511 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย