ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 yajai   22 ก.ย. 2559
  กำหนดการทอดกฐินสามัคคี  

 วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  เวลา ๐๗.๓๐ น.  รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท

 เวลา ๐๘.๐๐ น.  รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๒ คัน

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ

พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์ เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล

 เวลา ๑๑.๑๕ น.  รับประทานอาหารพร้อมกัน

 เวลา ๑๒.๐๐ น.  รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทอดกฐินสามัคคี พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

 เวลา ๑๔.๐๐ น.  เสร็จพิธีทอดกฐิน ฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


 เปิดอ่านหน้านี้  3274 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย