ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 yajai    22 ก.ย. 2559
  กำหนดการทอดกฐินสามัคคี  

 วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  เวลา ๐๗.๓๐ น.  รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท

 เวลา ๐๘.๐๐ น.  รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๒ คัน

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ

พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์ เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล

 เวลา ๑๑.๑๕ น.  รับประทานอาหารพร้อมกัน

 เวลา ๑๒.๐๐ น.  รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทอดกฐินสามัคคี พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

 เวลา ๑๔.๐๐ น.  เสร็จพิธีทอดกฐิน ฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


  3,308 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย