ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อองค์ปฐมหน้าตัก39นิ้ว และ ซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดป่าพุทธพจนาราม จ.เชียงใหม่

 modARISA    3 พ.ย. 2555

**ได้บุญ 2 ต่อ บุญหล่อองค์ปฐมหน้าตัก39นิ้ว และ ซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดป่าพุทธพจนาราม จ.เชียงใหม่

1.ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์ และ พุทธศาสนิกชน ร่วมบุญในการหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 39 นิ้ว ณ วัดป่าพุทธพจนาราม จ.เชียงใหม่


2.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อที่ดินถวายวัดป่าพุทธพจนาราม
กองละ 1500 บาท จำนวน 4800 กอง ขนาด 12 ไร่

วัดป่าพุทธพจนารามได้มีการร่วมใจกับคณะศรัทธา ชาวบ้าน และผู้มีจิตกุศลได้มีการร่วมซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตกเพื่อจะขยับขยายให้ พื้นที่ของวัดให้ได้มีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อจะใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสถานสถาน...... รวมถึงใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พร้อมกับใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของวัด จึงขอบอกบุญมายัง ผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทั้งหลาย และเหล่าผู้ถือศีล นักบุญ ทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดป่าพุทธพจนารามเพื่อสร้างพุทธสถาน ถาวรวัตถุประโยชน์ต่างของวัดให้เจริญยิ่งขึ้น จึงมีการขอบอกบุญมาถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนา ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด มา ณ โอกาสนี้ ทั่วกัน ณ ตอนนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ปัจจัยเป็นจำนวนมาก การได้ร่วมใจกันซื้อที่ดิน ถวายวัด..ในครั้งนี้ จะเป็นอานิสงส์และเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับพระศาสนาและบำรุงพระศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป.... และท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญแด่..ท่านนักบุญทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มา ณ โอกาสนี้ทั่วกัน...

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญนี้ได้
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี สาขา ถนนท่าแพ เชียงใหม่
ชื่อบัญชี วัดป่าพุทธพจนาราม เลขที่บัญชี 103-2-05361-9

ติดต่อวัด
ที่ตั้ง : 96 หมู่ 1 ตำบล บ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
มือถือ : 082-759-4764,084-894-8523

อีเมล์ : jungsangar@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.watpaputtapotchanaram.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**อานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้วัด

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มี อานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่โชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดิน ถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย
โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้าง สาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง 10 ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

1. จักได้เกิดในถิ่นที่สบาย เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรมให้กับในผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ กรรมเหล่านี้จะได้เบาเทาเบาบางลง หากมีกรรมนี้เพียงเล็กน้อยติดมาก็จะหมดกรรมได้โดยเร็ว


**อานิสงส์ของการสร้างสมเด็จองค์ปฐม

โดย พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อเคยพูดถึงอานิสงส์ของการสร้างสมเด็จองค์ปฐมไว้ว่า มีอานิสงส์มากสามารถกันนรกได้ เพราะอะไร เพราะเวลาสร้างสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์จะมาโมทนาด้วย ดังนั้นอานิสงส์จึงมาก

ท่านพญายมราช บอกกับหลวงพ่อว่า คนที่จะมีโอกาสได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมเป็นคนมีบุญมาก และใครก็ตามที่ได้ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม บัญชีในเมืองนรก(หมายถึงบัญชีที่ท่านพญายมราช เอาไว้ดูบันทึกบาปบุญต่างๆ) บัญชีจะเป็นสีทอง หมายถึงบัญชีพิเศษ

ปกติ หากใครทำทั้งบุญทั้งบาปและตอนตายต้องไปที่สำนักพญายม ปกติที่สำนักนี้จะให้วิญญาณนึกถึงความดีที่เคยทำไว้ ถ้านึกได้ ก็ใ้ห้ไปสวรรค์ทันที แต่ถ้านึกไม่ได้ แต่พอให้นึกถึงกรรมชั่วนี่นึกได้ อย่างนี้ก็ต้องลงนรก.. ทีนี้สำหรับคนที่มีบัญชีทอง ท่านพญายมว่า ท่านไม่ให้ตกนรก หากใครนึกกรรมดีไม่ออก ท่านจะเขกกบาลให้นึกออกเอง..

***การสร้างองค์ปฐมนี่ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ เอาบัญชีมาให้ดู บอก นี่...บัญชีเล่มนี้ (คือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่ที่จดธรรมดา) บัญชีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลย ฉันอยากได้บัญชีเอามาขาย ท่านบอก ถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้โดยเฉพาะ ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี่ ต้องเป็นคนมีบุญมาก...หรือไง?

แต่ก็ไม่ได้หมายความต้องเงินมากนะ คือว่าโดยมากเราจะนึกไม่ถึงกันใช่ไหม เรานึกกันถึงพระกกุสันโธ พระโกนาคม พระพุทธกัสสป แต่ยังไม่เคยนึกถึงองค์ปฐม ส่วนใหญ่ไปนึกถึงพระศรีอาริย์ ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหม นี่องค์นี้เป็นองค์แรกก็คุยกันแล้ว

ท่านบอกว่า การสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่า เป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด ใช่ไหม และการทำบุญเนื่องในการสร้างวิหารก็ดี สถานที่ก็ดี เอาของไปประดับก็ตาม ทีนี้อย่างคนมีเงินน้อยๆ ใช่ไหม ก็มีสตางค์ไม่มาก เอาสตางค์ ๙ สตางค์ ๑๐ สตางค์ไปใส่แท่น อย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมด

ไม่หมายความต้องมีเงินมากเสมอไปนะ ที่เขามีน้อยๆ บาทสองบาท ๑๐ สตางค์ ๒๐ สตางค์ พวกนี้เอาไปใส่แท่นอย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมด ก็ถามว่า บัญชีทอง หมายถึงอะไร ท่านบอก มันหมายถึงกลับไม่ได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาหมด

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ การหล่อองค์ปฐมด้วยทองคำนี่ อานิสงส์จะเหมือนกับหล่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือว่าจะแตกต่างกันอย่างไรครับ ถ้าเป็นทองคำเหมือนกัน?

หลวงพ่อ : ก็มีอานิสงส์เหมือนกัน แต่ว่าต่างกันอยู่นิดหนึ่งที่ไปนิพพานเร็ว ไปนิพพานเร็วมาก เพราะเขาเข้า บัญชีสีทอง ไม่ใช่ตัวทอง บัญชีทั้งเล่มเป็นทอง ลงบัญชีเล่มนั้น

ผู้ถาม: หมายถึง เป็นเจ้าภาพหล่อองค์ปฐมนี่หรือครับ?”

หลวงพ่อ : “ใช่ๆ ๆ จะทองคำก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม… เหมือนกัน ลงบัญชีเล่มเดียวกัน”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,647 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย