สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

 watsritawee    23 ธ.ค. 2564

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นมงคลแห่งชีวิต ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับงานสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันพรุ่งนี้


  3,252 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย