ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ “ผ้าป่ากองทุนบุญที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ”
 rattikornb   29 ม.ค. 2555

พุทธวจนสถาบัน ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง (วัดนาป่าพง) ทำหน้าที่เผยแผ่ “พุทธวจนธรรมวินัย”

เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงประกาศไว้ดีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันมีพุทธบริษัทเกิดความเข้าใจ เห็นประโยชน์ ได้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารสถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับได้ อีกทั้งที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาอุทกภัย จนเกิดความเสียหายขึ้น มูลนิธิพุทธโฆษณ์ได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงจัดโครงการ “ผ้าป่ากองทุนบุญที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธวจนสถาบัน ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง” วัดนาป่าพงขึ้น เพื่อจัดซื้อที่ดินประมาณ ๘๐ ไร่เศษและสิ่งปลูกสร้างสำหรับรองรับจำนวนพุทธบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในกองทุนบุญที่ดินฯ จากจำนวนทั้งหมด ๖๙,๐๐๐ กองๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ต่อพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าว

http://download.watnapahpong.org/data/buddhakos/wnpp_refurbishment.pdf


ที่มา : มูลนิธิพุทธโฆษณ์


 เปิดอ่านหน้านี้  2674 

  แสดงความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา ร่วมกับวัดตะเคียนทอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

• บุญสร้างโบสถ์

• รับเจ้าภาพปูพื้นรอบองค์พระธาตุแท่นคำ

• "ตักบาตรแบบวิถีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" (๓ เม.ย. ๖๔)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย