ต้องการเจ้าภาพด่วน

 ปัญญาสิริภิกขุ  

ยังขาดทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์อาศรมบ้านม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงรายอีกมาก
อยากร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ 082-2532867 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,616


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย