ต้องการเจ้าภาพด่วน

 ปัญญาสิริภิกขุ    11 ก.ค. 2556

ยังขาดทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์อาศรมบ้านม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงรายอีกมาก
อยากร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ 082-2532867
กุฏิเก่าที่กำลังต้องการซ่อมแซมด่วน เพราะจะได้ใช้จำวัดได้ในช่วงจำพรรษานี้
มีใบอนุโมทนาบัตรออกให้ด้วย


กุฏิเก่าที่กำลังต้องการซ่อมแซมด่วน เพราะจะได้ใช้จำวัดได้ในช่วงจำพรรษานี้
มีใบอนุโมทนาบัตรออกให้ด้วย


กุฏิเก่าที่กำลังต้องการซ่อมแซมด่วน เพราะจะได้ใช้จำวัดได้ในช่วงจำพรรษานี้
มีใบอนุโมทนาบัตรออกให้ด้วย


  3,463 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย