วัดป่าสักขอเชิญทำบุญในโอกาศต่าง ๆ

 tanawatt_boy    7 ก.พ. 2554

ขอเชิญร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่รับความเป็นศิริมงคลตั้งแต่ต้นปี
เข้าพิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี เสริมทรัพย์ รับปีใหม่
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ท่านใด สนใจจะเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุต่าง ๆ

หรือจะถวาย วัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา ถวายพระไตรปิฎก ธรรมาสน์ พระพุทธรูป เทวรูป พรหม เก้าอี้
พนักพิง และอุปกรณ์ในศาสนพิธี ฯลฯ

ถวายวัดในชนบทที่ขาดแคลน ยังยากจน ยังต้องการอีกมาก
คงจะดีกว่านำไปถวายวัดที่เข้ามีพร้อมแล้ว
และก็ถูกทอดทิ้งไว้ให้เป็นที่อาศัยของแมลงมุม

รับบริจาคหนังสือ ตำราเรียน แบบเรียน
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
และอื่น ๆ

ถ้าอยากทำบุญให้ได้บุญ สร้างกุศลให้เป็นมหากุศล
....อย่าลืมนึกถึง....

ท่านพระครูเมธาประยุตต์ (พระอาจารย์สุเมธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก และ รองเจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

“พระนักพัฒนา นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา”


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 2

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ศีล คือชีวิต (พระราชสุทธิญาณมงคล)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย