ด่วนบอกบุญงานยกช่อฟ้า13ก.พ.54

 พม.พล    10 ก.พ. 2554

ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ.วัดเขาสูงแจ่มฟ้า หมู่ ๑ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. หรือเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อ พระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกฺขวิริโย เจ้าอาวาสวัดเขาสูงแจ่มฟ้า โทร.081-193-6413 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,599 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย