ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์บางฉ่า จ.นครสวรรค์ ๒๖ มิ.ย. ๕๔

 phoner     30 เม.ย. 2554

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์บางฉ่า ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (แรม ๑o ค่ำ เดือน ๗)สำนักสงฆ์บางฉ่า ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลหลากลงมาจากภาคเหนือตอนบน ได้เข้าท่วมสำนักสงฆ์และบ้านเรือนของชาวบ้านในระดับสูง ทำให้พระสงฆ์และชาวบ้านประสบปัญหาและความยากลำบาก ในการใช้ศาลาการเปรียญ บำเพ็ญกุศล ทำกิจกรรม พิธีการทางศาสนาและการปฏิบัติธรรม อีกทั้งสถานที่ตั้งอยู่ริมน้ำและถูกน้ำท่วมอยู่เสมอ จึงมีการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นเป็นระยะ ทำให้ศาลาการเปรียญเกิดการทรุดตัวต่ำลงมาทุกๆปี
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ทางสำนักสงฆ์บางฉ่า พร้อมด้วยทายก ทายิกาและชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันจัดทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญกุศลทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ทดแทนศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุใช้งานที่ยาวนาน และได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกำลังทรัพย์อันจำกัด จึงไม่มีปัจจัยมากพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่งในการดำเนินการจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่นี้ ยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงบอกบุญมายังท่านสาธุชนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งการร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ปฏิบัติธรรมนั้น เป็นถาวรวัตถุที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธองค์และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะกุศลมาก การได้สร้างศาลาการเปรียญ ปฏิบัติธรรม จึงเป็นบุญ อันประเสริฐ ที่ผู้ร่วมบุญร่วมกุศลจะได้รับอานิสงส์อย่างแท้จริง และสำหรับท่านสาธุชนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถมาร่วมทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ได้ สามารถโอนปัจจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากุศล ผ่านบัญชีของสำนักสงฆ์บางฉ่า ได้โดยตรงที่ ชื่อบัญชี "สำนักสงฆ์บางฉ่า" บัญชีประเภท "ออมทรัพย์" ธนาคารออมสิน สาขาโกรกพระ เลขที่บัญชี 0-2002716137-9
ขออัญเชิญอานุภาพ คุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสสงฆ์แห่งผลบุญกุศล ในสากลโลก ตลอดจนผลบุญกุศล ที่มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ปราศจากโรคภัย และประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณสารสมบัติทุกท่าน ทุกประการด้วยเทอญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับวัน แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗)
เวลา ๑๖.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลสามัคคี
เวลา ๑๘.oo น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าป่า

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับวัน แรม ๑o ค่ำ เดือน ๗)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์ผ้าป่ามหากุศลสามัคคี / พระสงฆ์ร่วมอนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี


4,163


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย