ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างพระธาตุเจดีย์ฯ

 ariyawangso    13 ก.พ. 2554

เนื่องด้วยวัดป่าน้ำคำพัฒนา 174หมู่9 บ้านน้ำคำน้อย
ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พร้อมได้รับประทานชื่อ "พระธาตุเจดีย์วารีรัตนสุวรรณ"
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์
ในการก่อสร้างพระเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เพื่อเป็นที่สักการะเคารพบูชาแก่สาธุชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนตลอดไป

จึงขอเรียนเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสร้างพระเจดีย์วารีรัตนสุวรรณ
ที่ วัดป่าน้ำคำพัฒนา หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดป่าน้ำคำพัฒนา เลขที่ 414-0-25031-3 สาขาสุวรรณภูมิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอธิการนิติพล อริยวํโส โทร.08-7216-8450 , 08-4519-9853
  3,566 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย