๓๖๕ วัน ๓๖๕ ขั้นบันใดบุญ หนุนฐานะบารมี สูงส่งตลอดปีตลอดไป

 ญาณธโร    16 ก.พ. 2554

 ๓๖๕ วัน ๓๖๕ ขั้นบันใดบุญ หนุนฐานะบารมี สูงส่งตลอดปีตลอดไป 

ขอเชิญร่วมสร้างบันใดขึ้นสู่สถานลานธรรม บนยอดเขาวัดเทพนิมิต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

........เนื่องจากพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี ท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นว่าวัดเทพนิมิต มีสภาพเป็นเขาที่พอเหมาะ ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองนครสวรรค์ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นสถานลานธรรม เพื่ออบรมเยาวชน ตลอดจนนำพาญาติโยมสาธุชน ให้หันเข้ามาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น
........จึงเมตตามอบหมายให้ท่านพระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธัมโม มาฟื้นฟูพัฒนาวัดเทพนิมิต ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนสืบไป
........ด้วยเหตุนี้ ท่านพระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธัมโม ได้มีจิตใจในการสนองพระคุณพระศาสนา และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณฯ ท่านเจ้าคณะจังหวัด จึงได้เปิดยอดเขาเทพนิมิต เปิดสถานลานธรรม เปิดธรรมนำเข้าสู่จิตสู่ใจท่านสาธุชน เปิดเป็นลานบุญลานกุศล เปิดเป็นทางสู่สวรรค์ แลชั้นพรหมตลอดจน เปิดเป็นบันใดไปสู่พระนิพพาน ฯ
........อาตมาภาพจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน เศรษฐีผู้ใจบุญ นายทุนผู้ใจดี ชายนารีผู้ใจงาม พร้อมทั้งพุทธบริษัททั้งหลาย ได้มาร่วมกันสร้างเสริมบุญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ให้ปรากฏชัดติดตัวไป ด้วยการสร้างบันใด ๓๖๕ ขั้นขึ้นสู่ลานปฏิบัติธรรมบนยอดเขา หรือจะร่วมในการสร้างลานปฏิบัติธรรม, สร้างพระประธาน, สร้างพระประจำวันและฐานพระ นอกจากนี้ยังมีการสร้างกุฏิพระกรรมฐาน และยังต้องมีสาธารณูปการต่างๆ เป็นต้นว่า ห้องน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำใช้, ไฟฟ้า ตามกำลังจิตศรัทธาได้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต จังหวัดนครสวรรค์

ในครั้งนี้ เพื่อให้บันใดได้แล้วเสร็จ ซึ่งยังมีโอกาสเป็นเจ้าภาพสร้างบันใดอีกกว่า ๓๐๐ ขั้นภายใน ๙๐ วันนี้ !
นับตั้งแต่วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ไปจนถึงวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
ญาติโยมท่านใด ประสงค์เป็นเจ้าภาพสร้างบันใดขั้นละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๓๐๐ ขั้น ภายใน ๙๐ วันดังกล่าว
ติดต่อเป็นเจ้าภาพ และจารึกชื่อได้ที่

 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธัมโม

โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๖๒-๑๒๖๖ 


 หรือที่พระนิติ ญาณธโร

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๕๐-๙๖๐๐ 

 สามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ชื่อบัญชี พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม (วัดเทพนิมิต) หมายเลขบัญชี 442-2-35189-2 


 หรือธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม สำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต
ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 


บันใดทาน บันดาลสุข บันทึกบุญ บันเทิงธรรม

******************************************************************************************
จงมีสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนะมงคล สมบูรณ์พูนผล ประกอบด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เลื่อนขั้นเลื่อนยศ การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ลาภผลพูนทวี อายุวัฒนะถาวร ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอาริย์ ได้ฟังธรรมจำเพาะต่อหน้าพระพักร เพียงจบเดียวหนเดียว
ก็ขอให้ถึงที่สุด หยุดที่พระนิพพาน ในอนาคตกาล ภายภาคเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ
******************************************************************************************
เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เปิดบันใดบุญในวันมาฆบูชานี้
อาตมาภาพ พระนิติ ญาณธโร
จองเป็นเจ้าภาพ ๑ ขั้น ๓,๐๐๐ บาท


ขอจงเป็นพลวัตรปัจจัย เป็นอุปนิสสัยตามส่ง ตรงสู่พระนิพพาน ในชาติปัจจุบันกาลนี้เถิด


ญาติโยมสามารถร่วมบุญได้ในกระทู้นี้ หรือติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บพลังจิตกระทู้ ๓๖๕ วัน ๓๖๕ ขั้นบันใดบุญ หนุนฐานะบารมี สูงส่งตลอดปีตลอดไป http://board.palungjit.com/f105/๓๖๕-วัน-๓๖๕-ขั้นบันใดบุญ-หนุนฐานะบารมี-สูงส่งตลอดปีตลอดไป-280069.htm

ขอเจริญพร


นำภาพวัดมาโพส ลงให้ดูบ้างได้ไหมคะ อยากดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง และภาพ
ของวัดเจ้าค่ะ


  3,043 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย