ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ที่ควรบูชาอย่างสูง

 puthakun  

www.puthakun.org
พระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญไปจากวัดพระแก้ว ไปยังมณฑลพิธี ณ กองพันทหารราบที่ ๑๑ บางเขน
เนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา 2554


ที่มา : เข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่เวปไซด์ชมรมพุทธคุณ

3,798


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย