เจริญพร ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างประธานหน้าตัก 2-9 เมตร และลานปฏิบัติธรรม 7 วัด

 พระไพโรจน์  

เจริญพร ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อาตมาได้รับเป็นผู้ประสานจัดหาเจ้าภาพเพื่อสร้างประธานหน้าตัก 2-9 เมตร พร้อมลานปฏิบัติธรรมซึ่งในขณะนี้มีหลายวัด ที่มีความต้องการที่จะสร้างวัดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกับเยาวชนและประชาชน ทั่วไปได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนา เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันลอยกระทง และตลอดจนเป็นสถานที่เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น รายนามวัดมีดังต่อไปนี้

๑.สำนักสงฆ์วัดป่าห้วยข่า บ้านพรม ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒.วัดหนองไร่สามัคคี บ.หนองไร่ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
๓.สำนักสงฆ์พุทธนิมิตร บ.หนองจิก ต.หนองคำอ้อม อ.นาแก จ.นครพนม
๔.วัดป่าภูชาติ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๕.สำนกสงฆ์วัดป่าภูผักขา บ.หนองหอย ต.หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๖.สำนักสงฆ์พระใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ(อยู่ติดกับพระใหญ่ชัยภูมิ)
๗.วัดป่าศรีอู่ทอง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (ลานธรรมยังไม่เสร็จ)

ดังนั้นจึงขอเชิญญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างประธานและลานปฏิ บัตธรรมเพื่อให้วัดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของแต่ละพื้นที่สืบไป
ขอให้ญาติโยมที่ได้อ่านหรือร่วมอนุโมทนาจิตในครั้งนี้ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความสงบร่มเย็น และทั้งให้เป็นผู้อุปถัมภ์และสืบพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลตราบ เท่าเข้าถึงนิพพาน เทอญ.

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระไพโรจน์ กตธมฺโม 0844190553

หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่
พระไพโรจน์ กตธมฺโม
เลขที่บัญชี 4030266460
ธ. กรุงไทย สาขา เลย

ดูรายละเอียดโครงการที่ dhamma.orgfree.com

ที่มา : ศาสนาสู่สังคม

3,747


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย