เชิญร่วมพิมพ์หนังสือเรื่อง"ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล" เล่มละ ๕๐ บาท

 dham    30 ต.ค. 2556

ขอบอกบุญถึงนักสร้างบารมีทั้งหลายร่วมสร้างบุญพิมพ์หนังสือเรื่อง "ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล" จำนวน ๒๐๐ เล่ม เล่มละ ๕๐ บาท เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจ โดยผ่านรายการ "ธรรมยามเช้า" (จะปิดบัญชีบุญนี้วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) หากมีความประสงค์ร่วมบุญครั้งนี้สามารถร่วมบุญผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 สอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต วัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร. 089-8523498 E-mail Dhamsan4@gmail.com

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
  3,191 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย