สร้างพระประธานในโบสถ์ ต่างจังหวัด

 wathaibee    8 พ.ค. 2555

ติดต่อ พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร(ศรีเมือง) วัดสุวรรณาราม
โทร089-4819770


  3,247 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย