มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านฟังธรรม จากพระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ )

 นานา  

บ้านอารีย์เชิญท่านทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และค่ำๆฟังธรรมจาก
พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ )
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ลงนามถวายพระพร / ทำบุญตักบาตรพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺ
เวลา ๑๐.๐๐ น. - รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - แนะนำการปฏิบัติ โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน/ วิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
เวลา ๑๘.๐๐น. - ทำวัตรสวดมนต์เย็น /เจริญสมาธิวิปัสสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๑๘.๓๐ น. - แสดงธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ ) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์ถวายพระพร


• เหยี่ยวนกเขา (สกุณัคฆิชาดก)

• พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย