สร้างห้องน้ำรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่พักสงฆ์แห่งใหม่ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์มงคลธรรม

 puhenpai    13 มี.ค. 2560

เนื่องด้วยทางที่พักสงฆ์มงคลธรรมเป็นที่พักสงฆ์ที่ตั้งขึ้นใหม่แต่มีกิจกรรมในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำโดยเฉพาะการจัดงานปฏิบัติธรรมซึ่งมีเป็นประจำปี และกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนวัตถุที่จำเป็นก็ยังขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นทางที่พักสงฆ์จึงขอบอกบุญผู้มีทรัพย์มีศรัทธาได้ให้การช่วยเหลือสถานที่ที่พักสงฆ์แห่งใหม่นี้เพื่อใช้ให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป.... ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรม จำนวน 10 ห้องห้องละ 10,000 บาท
ที่พักสงฆ์มงคลธรรมหมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรม จำนวน 10 ห้องห้องละ 10,000 บาท หรือตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 095-298- 9597....097-162-5195.... หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระพุทธมนต์ สุธมฺโม หมายเลขบัญชี 3120 087874 อนุโมทนาสาธุ
ได้ 5 ห้องแล้วอนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=984813328322515&id=100003815722098


เริ่มก่อสร้างเป็นวันที่ 2 แล้ว ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถามโทร 097 162 5195 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระพุทธมนต์ สุธัมโม หมายเลขบัญชี 312 008 7874 ถ้าทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป อนุโมทนาสาธุ


  3,305 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย