เทศกาลแห่งบุญ ในงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)

 praseht    16 มี.ค. 2555

กำหนดงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มาร่วมงานปฏิบัติธรรม/พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกัน ณ โอกาสนี้ เปิดรับจองเป็นเจ้าภาพ ค่าอาหาร/น้ำปานะ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตลอดวัน
-เวลา ๐๙.๐๙ น. (๓ โมงเช้า) ของทุก ๆ วัน ทำพิธีถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
-เวลา ๐๙.๑๙ น. (๓ โมงเช้า ๑๙ นาที) ของทุก ๆ วัน มีการตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ไปตลอดเสร็จการจัดงาน
-เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. (บ่าย ๓ โมง ถึง ๑ ทุ่ม) ของทุก ๆ วัน ร่วมถวายเครื่องดื่ม/และน้ำปานะ
ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
กำหนดงานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2555 นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ- และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง
บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ 20 เมษายน 2555 ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2555 ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ 1. -จัดเตรียมบาตร,กลด,ผ้ายางปูพื้น/ผ้าร่มคลุมแดด/ฝน,ไฟฉาย และบริขารเครื่องใช้ที่จำเป็น มาเอง
2. -การเดินทาง โดยรถยนต์กรุงเทพฯ-ปลายทางสวรรคโลก -สายเหนือเชียงใหม่-อุตรดิตถ์-สวรรคโลก -ถ้ามาทางสายอีสานขอนแก่น/โคราช-ให้ลงที่พิษณุโลก หรือลงสุโขทัย ต่อรถประจำทางไปสวรรคโลก รถทุก ๆ สายเมื่อถึงสวรรคโลกแล้วให้ต่อรถสองแถวประจำหมู่บ้าน (มีสายบ้านหนองป่าถ่อน-ขอนซุง-ปากคลองช้าง) ลงหน้าวัดสบูพอดี ระยะทาง 14 กม.) ซึ่งรถจอดข้างตลาดในเมืองสวรรคโลก รถจะออก เวลา 10 โมงเช้าของทุก ๆ วัน/(ถ้านอกเวลานี้ให้เหมารถสามล้อเครื่องเข้าไป ตกลงราคาเอง ซึ่งไม่เกิน หรือประมาณ 100- บาท/มี 3-4 ที่นั่ง)-(ถ้าจะลงที่ อ.ศรีสำโรง ก็ได้ เพราะมีรถสามล้อเครื่องเหมือนกัน)
ติดต่อสอบถามที่ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วิธีที่เราจะพ้นจากความไม่พอใจและความอิจฉาในสุขและความสำเร็จของคนอื่น ไม่ใช่การสู้กับตัวเอง วิธีที่แยบคายคือฝึกสร้างมุมมองใหม่ให้เปลี่ยนจุดเน้นจาก ฉัน มาเป็น เรา’

• บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)

• รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๗๑.ปางทรงพยากรณ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย