..ร่วมบุญ..ปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมะ..ตลอด 24 ชม...((เผยเเผ่ธรรมะเป็นทาน)) รับ 10 กองทุนเท่านั้น

 ตะวันธรรม    6 ก.พ. 2556

 ..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่พระพุทธศาสนา...กระจายเสียงธรรมะสู่สังคม).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..เพื่อพัฒนาสังคมด้วยคุณธรรม..คำสอนทางพระพุทธศาสนา 
(รับผู้อุปถัมภ์ 10 เจ้าภาพกองทุน)

........ขอเชิญสาธุชนนักสร้างบุญกุศลทุกท่าน ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมสนุบสนุนกองทุนเพื่อปรังปรุงเครื่องส่งสัญญาณ ของสถานีวิทยุ FM 87.50 เม็กกะเฮอร์
(สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..(10 กองทุน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ด้านหน้า ของ พุทธอุทยานประวัติศาตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย..สายนครสวรรค์-พิษณุโลก)

........เนื่องจาก เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ fm 87.50 เม็กกะเฮอร์ท (วิทยุธรรมะกระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม.. ได้ใช้งานเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการนำสาระธรรมะ , ข้อวัตรปฏิบัติธรรม, ธรรมะครูบาอาจารย์ ,ตลอดถึงหลักความรู้ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่ออุบาสก-อุบาสิกา รวมถึงเป็นสื่อเพื่อกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระศาสนา ในช่สงเวลาสำคัญเเละ จุดประชาสัมพันธ์การสร้างบุญกุศลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจของเกษตกร เเละหน่วยงานในสังคมต่างๆได้ ใช้ประโยชน์ของ สถานีวิทยุ
...........ด้วยการใช้งานอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธุชน ทั้งชาวพุทธ เเละสังคม ที่อยู่ในบริเวณการกระจายเสียง คือ จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์-พิษณุโลก-กำเเพงเพชร เเละใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในการกระจายเสียงธรรมไปสู่สังคม เป็นเวลาค่อนข้างยาวนานพอสมควร เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยกัน จึงทำให้เครื่องส่งสัญญาณเกิดการเสื่อมสภาพของเทคโนโลยี เป็นเหตุให้การส่งสัญญาณชำรุดไป

..........ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดโครงการปรับปรุง บูรณสถานีวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม Fm. 87.50 เม็กกะเฮอร์ขึ้น เพื่อให้สถานีได้สร้างประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาตามหลักธรรมะคำสังสอนของพระพุทธองค์...โดยเฉพาะหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เเละยังช่วยเหลือสังคมในข้อมูลข่าวสารได้อีกทางหนึ่่ง

จึงขอเชอญชวน..สาธุชนผู้เห็นประโยชน์ในการบูรณะสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์งานบูรณเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


 สามารถร่วมบุญร่วมอุปถัมภ์บูรณะสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm.87.50 MhZ.  

(ออกอากาศ ผ่าน 4 จังหวัด คือ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร) ดังนี้1.ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับผู้ใจบุญเจ้าภาพ จำนวน 10 กองทุน)

((ผู้อุปถัมภ์จะติดชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานีไว้ที่ด้านหน้าสถานี...
วิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน)


2.หรือประสงค์อุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
 สำหรับการขออุปถัมภ์  
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่
อีเมล์ ...lamphongdhamma@hotmail.com


 ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์  

จะมอบกรอบรูปหลวงพ่อเงินเป็นศิริมงคล..พร้อมล็อคเก็ตหลวงพ่อเงิน..เป็นของที่ระลึก.
.สำหรับเจ้าภาพทุกท่าน...
((เเละคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์..ทางสถานีจะประกาศโมทนาบุญ ))
สำรวจรายชื่อเจ้าภาพได้ที่ www.dhammadee.com

 วัตถุประสงค์การอุปถัมภ์เครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm 87.50. mhz..  

1. ได้ทานบารมี...ในส่วนของธรรมทาน..
2. ได้เป็นส่วนในการเผยยเผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
3. ได้สร้างเเสงสว่างเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ยังหาทางออกชีวิต
4. เป็นเเนวทางดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเเละถูกต้องของเหล่าชาวพุทธ
5. เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเป็นสื่อสีขาวเป็นทางเลือกของคนในสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องสังคม
6. เป็นสื่อในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง..ด้วยหลังธรรมะคุณธรรมในสังคม(สัมมาทิฏฐิ)
7. ทำให้ผู้สนใจในการอบรมปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้หลักในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน(เบื้องต้น)
8. ทำให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..ในพุทธสถานทั่วไป อานิสงส์การสนับสนุนปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน 

1. ได่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจในคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
2. ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทุกภพชาติ(การมีความคิดเห็นอย่างถูกต้อง)
3. ไม่เกิดความเห็นผิดติดตัวไปทุกภพชาติ
4. เป็นบาทฐานในการรองรับธรรมะในพระศาสนา
5. เป็นผู้ที่ได้สั่งสมทานบารมี..เป็นหนึ่งในบารมีธรรมเเบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6. เป็นมหาทาน....อย่างธรรมทาน..ซึ่งได้อานิสงส์มากที่สุดในทานบารมี
7. ทำให้เกิดปัญญารู้เเจ้งในธรรมะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...เหมือนกับที่เราเคยช่วยเผยเเผ่ธรรมให้สาธุชนทั่วไป....บุญที่จะเกิดจากการกระจายเสียงธรรมะไปสู่สาธุชน ภายใน 4 จังหวัดที่สามารถรับสัญญานได้
นั้นขอให้อานุภาพเเห่งบุญนี้จงส่งผลดลบัลดาลเเด่ผู้อุปถัมภ์ร่วมสนับสนุนการบูรณะสถานีธรรมะ
ให้ทุกท่านได้มีปัญญารู้เเจ้ง..ในธรรมะ..สติรู้คิด...เข้าถึงธรรมะ..เข้าใจธรรมะ...บรรลุสัจธรรมทั้งในปัจจุบันเเละอดีตเทอญ....สาธุ ((ดำเนินการบูรณสถานีโดย))  

ชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู เเละสาธุชนทั่วไป
ที่ปรึกษา วิทยุโดย เครื่อข่ายพุทธบริษัทสากล
 การดำเนินการออกอากาศ  
ทุกวัน 24 ชม. การดำเนินการปรับปรุง  
..ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป.... ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน  
จำนวน 50,000 บาท บาท((มีธรรมนำชีวิต...เหมือนมีสมบัติมหาศาสตร์))
((หาซื้อขายไม่มี......หาขอที่ไหนไม่พบ...ธรรรมะอยู่ที่ใจสั่งสมไปให้ถึงธรรม)))


..............ธรรมะวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าสู่ครอบครัวสู่สังคม.....................
...................ด้วยวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน......................


(((ร่วมงานเผยเเผ่ธรรมะเเละหลักการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน...เพื่อเปิดเเสงสว่างสู่สังคม........)))


 สอบถามข้อมูลร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุงเครื่องส่งสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนา  
โทร.089-899-4099
เวลา 09.00-16.00 น.


 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  
www.dhammadee.com
หรือ fackbook...lamphongdhamma@hotmail.com


 ...อนุญาติให้ช่วยกันเเนะนำประชาสัมพันธ์บอกบุญให้กับผู้ที่เรารักเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนาสู่สังคม.... 


ที่มา : ร่วมงานเผยเเผ่พระศาสนา..ในการปรับปรุงวิทยุกระจายเสียงธรรมะเครื่องส่งสัญญาณ..ซึ่งกระจายเสียงธรรมะ ตลอด 24 ชม...เกิดการเสื่อมโทรม..เนื่องจากใช้งานยาวนาย 3 ปี กว่าๆ จึงต้องบูรณะปรับปรุงให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...เพื่อให้การกระจายเสียงธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน..ได้เกิดประโยชน์สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับข้อธรรมสำหรับการอบรมพระกรรมฐาน เเก่สาธุชน..อุบาสก-อุบาสิกา ให้เข้าใจธรรมะมากที่สุด.....เพื่อให้เป็นสื่อสีขาวของสังคมอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งเปิดโอกาศให้..พุทธบริษัทได้รับบุญเเละมีส่วนร่วมในงานเผยเเผ่ธรรมะ

ดังนั้นท่านสาธุชนจึงสามารถ..ร่วมมากุศล...ด้วยการร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุง เครื่องส่งสถานีวิทยุ...
..ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดโอกาศให้สาธุชนได้มีส่วนในงานเผยเเผ่ธรรมะวิปัสสนา

((ด้วยการข้ออุปถัมภ์))

1.เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 10 กองทุนเท่านั้น)

2. หรือจะขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การปรับปรุงสถานนี้เสียงธรรม 24 ชัวโมง..ทั้งหมด
ด้วยการอุปถัมภ์ ปัจจัยปรับปรุงเครื่องส่ง 50,000 บาท

3. หรือจะร่วมสมทบกองทุนปรับปรุงตามกำลังทรัพย์ ก็ตามอัธยาศัย

((ร่วมเป็นส่วหนึ่งในการกระจายเสียงธรรมะเพื่อสันติสุข..เพื่อความเข้าถึงการปฏิบัติธรรมในทุกที่ของการกระจายเสียง)))


บริเวณสถานที่ตั้ง..((สถานีวิทยุเสียงธรรม 24 ชั่วโมง))
ส่งสัญญาณวิทยุเพื่อการเผยเเผ่ธรรมะเกี่ยวกับข้อวัตรเเละความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
fm.87.50 mhz.
กระจายเสียงธรรมสัญญาณผ่าน 4 จังหวัด บางส่วน
อาทิ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร

ซึ่งจะเป็น
-สื่อเพื่อบำบัดทางจิต
-สื่อเพื่อการเเนะนำการอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..
-สื่อเพื่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของสังคม
-สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวบุญต่างๆ
เเละประโยชน์ของข่าวสารน่ารู้ของเกษตรกร..

เเละอีกมากมาย


วิทยุตั้งเสียงธรรมะ 24 ชั่วโมง

เพื่องานเผยเเผ่ธรรม โดยเฉพาะการเผยเเผ่ข้อวัตรเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสู่ความเจริญในจิตใจของสังคม.

....โดยสถานีวิทยุ....ตั้งอยู่ใน "พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว" อ.สามง่าม จงพิจิตร
...ซึ่งเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมพระกรรมฐาน ติดถนนเอเชีย..


เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 3 ปี กว่าๆ เเล้ว
...จึงทำให้เกิดการชำรุดเเละขาดประสิทธภาพในการส่งสัญญาณ
จึงต้องปรับปรุงเครื่องส่งใหม่...เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยเเผ่ธรรม...ต่อสาธุต่อไป

สามารถร่วมบุญเพื่อขออุปถัมภ์ ปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุได้ ดังนี้

1.ขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 10 กองทุน)

2.หรือเเจ้งขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อบูรณะเครื่องส่งสถานี ทั้งหมด
อุปถัมภ์ ปรับปรุงจำนวน 50,000 บาท (เครื่องเสร็จพร้อมกระจายเสียงธรรมะ 24 ชม. ต่อ)

3.ขออุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา


สำหรับการขออุปถัมภ์
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่ อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.comสำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์ 1 กองทุน รับ
1. สติกเกอร์หลวงปู่เงิน 3 เเผ่น (สำหรับติดรถหรือบ้าน)
2. รับกรอบรูปหลวงพ่อเงิน 1 กรอบ
3. รับล็อคเก็นหลวงพ่อเงิน 1 องค์
เเละจารึกเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานีวิทยุ ข้างสถานีให้สาธุชนโมทนาบุญ
ธรรมะจะเดินทางไปสู่สังคมอีกครั้ง...ผ่านวิทยุเสียงธรรมะ 24 ชัวโมง...ทางสถานีวิทยุ 87.50 เม็กเฮิตท์.

...ซึ่งกำลังปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งในบุญการปรับปรุงเครื่องส่งสถานีนี้ได้
((สามารถเเนะนำให้ผู้ที่เรารักสามารถร่วมบุญกระจายเสียงธรรมะไปสู่สังคม...เพื่อจะๆด้รับอานิสงส์ในการเข้าถึงธรรมะ...เข้าใจธรรมะ...จากการเผยเเผ่ธรรมเป็นทาน))

...รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ 10 เจ้าภาพ เท่านั้น....

(( ธรรมะเท่านั้นจะช่วยโลกให้เกิดสันติสุข ))
หนึ่งการอุปถัมภ์ของท่าน คือสันติภาพของโลก..อย่างสงบสุขร่มเย็น...ด้วยธรรมะที่ชโลมสู่ใจ


---ความทุกข์ต่างๆ...จะจางหายได้ด้วยธรรมะ
.....(((ธรรมะโอสถ)))........


****ธรรมะที่เราร่วมอุปถัมภ์ส่งไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรม.....
***ธรรมะนั้นย่อมจะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราผู้อุปถัมภ์การเผยเเผ่ธรรมให้เกิดความเข้าใจในธรรมได้เช่นกัน......


****จิตของผู้ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยธรรมโอสถ---คือจิตของพระโพธิสัตย์อย่างเเท้จริง****((อนุญาติให้เเนะนำให้ผู้ที่เรารัก..ครอบครัว..ญาติมิตร..ได้มีส่วนร่วมบุญในการเผยเเผ่ธรรมะผ่านวิทยุธรรมะ

..ในการปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรม 24 ชัวโมง ได้...


((เพื่อให้สถานีวิทยุเสียงธรรม...ได้กระจายเสียงอีกครั้ง)))


..เเละเพื่อจะได้ให้ผู้ที่เรารักได้รับอานิสงส์ผลบุญ...ในการจะมีความรู้เเจ้งในการปฏิบัติธรรมจากการช่วยกระจายเสียงธรรมจากการปฏิบัติให้เเก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ในครั้งนี้ เเละบุญจะได้ติดตัวเราไป...จนตาบเท่าฝั่งเเห่งพระนิพพานเทอญ....

*****........เปิดเเสงสว่างทางปัญญาสู่สังคม...เหมือนได้เปิดโลกเเห่งความสุข...*******////..ธรรมะจะช่วยเหลือให้ผู้คนได้ผ่านพ้นความทุกข์ทางใจที่ลุมเล้าจิตใจของผู้คนให้จางหายไปได้.////
..................เพราะพระธรรมนำชีวิตให้พ้นทุกข์ได้............................


........................ธรรมะจะไม่ถูกทำลายไป........................
.....เพราะเราช่วยกันเป็นส่วหนึ่งในการบำรุงรักษาซึ่งคำสั่งสอนอันเป็นสัจธรรมไว้อย่างมุ่งมั่น.....

---ช่วยกันเเนะนำให้ปรับปรุงเครื่องส่งสถานีเสียงธรรม ให้สำเร็จ ---
......ธรรมะจะถูกขับเครื่องสู่สังคม ตลอด 24 ชม......


  3,486 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย