สร้างพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ปางลีลาขนาด 15.50 เมตร

 nitinai    26 ก.พ. 2554

สร้างพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ปางลีลาขนาด 15.50 เมตร
(Reader : 94)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)
ปางลีลา ขนาด 15.50 เมตรรวมฐาน
วัดป่าดอนหม้อทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย
เทฐานเสาเข็มพระ งบประมาณ 150,000 บาท เดือน ธันวาคม 2553
1. - เสาเข็ม 8 ต้น ต้นละ 10000 บาท (มรรคมีองค์ 8)
- เสาเอก ที่รององค์พระ 80000 บาท ( ยอดคน)
รวมฐานพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ 160000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.09 น.
2.องค์พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์
-ค่าปั้นองค์พระ 350000 บาท แบ่งเป็น
1. องค์พระสูง 9 เมตร ค่าวัดสุและ ค่าช่าง
ราคาเมตรละ 30000 ทั้งหมด 9 เมตร เป็นเงิน 27000 บาท
2.ค่าสีทองทาองค์พระ 12 กระป่อง กระป๋องละ 4000 บาท เป็นเงิน 48000 บาท
รวม 350000 บาท
วางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09 น.
วางศิลากฤษ์วันที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09นโดยมีหลวงตาสรวง สิริปุญโญ จากวัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร และ พระราชภาวนาพินิจ ( หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ มาเป็นองค์ประธาน
สามารถทำบุญโอนเข้าบัญชีเลขที่ 430-0-38517-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอเซกา จ.หนองคาย ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน
โดยมีหลวงพ่อพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) องค์ประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์
และหลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณ ผู้ดำเนินการสร้าง
สอบถามได้ที่ พระ.ดร.นิตินัย อุดมกัน 089-676-2902 (ศิษย์รับใช้หลวงพ่อสนธิ์)
และพระพงศ์พิทักษ์ชน อิสฺสรธมฺโม 086-236-3902


ประวัติสังเขปวัดป่าดอนหม้อทอง

วัดป่าดอนหม้อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกะแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย เดิมทีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาเช่น พระอาจารย์จวน (วัดภูทอก) หลวงปู่ฝั้น(วัดป่าอุดมสมพร) หลวงปู่อ่อนสี (วัดป่าโนนแพง) เป็นต้น หลังจากนั้นก็ได้ว่างเว้นเป็นวัดร้างมานานจนในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนสี ได้นิมิตก่อนออกพรรษาว่ามีโยมผู้หญิงไปนิมนต์ท่านมาที่บริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอยู่ ดังนั้นท่านจึงออกธุดงค์ตามหาสถานที่ดังกล่าวอนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อได้เข้าไปกราบเรียนเล่าเรื่องที่ได้นิมิตให้หลวงปู่อ่อนสีฟัง หลวงปู่อ่อนสีจึงบอกสถานที่แห่งนั้น (สถานที่วัดป่าดอนหม้อทองในปัจจุบัน) หลวงพ่อได้มาปักกลดตามคำแนะนำของหลวงปู่อ่อนสีแล้วได้อยู่บำเพ็ญภาวนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน หลวงพ่อทำการปรับปรุงให้กลายเป็นวัดป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมอย่างยิ่ง โดยวัดป่าดอนหม้อทองถูกตั้งขึ้น ณ บริเวณอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบึ่งโขงหลง ภายในบริเวณวัดป่าดอนหม้อทองนั้นมี ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และศาลามีพระประธานปางสมาธิ ๑ องค์ ที่หลวงพ่อได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ และเสนาสนะอื่นๆอีกพอสมควร อนึ่ง วัดดอนหม้อทอง นั้นยังเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ พึ่งพิงประดุจแสงประทีปของพุทธศาสนิกชนใกล้และไกลในอำเภอแถวนั้น แต่ชาวบ้านก็เป็นชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่ อย่างไรก็ดีก็มีจิตใจที่ใฝ่ในธรรมะอยู่มากพอช่วงเข้าพรรษาก็จะนำบุตรหลาน มาบวชเป็นจำนวนมากในพรรษาหนึ่งๆ จะมีพระที่มาขอศึกษาข้อวัตรปฎิบัตรกับหลวงพ่อปีละประมาณ ๒๐ กว่ารูป ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่วัดในชนบทที่ห่างไกลตัวเมืองจะหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงถวายได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ภาระส่วนใหญ่จึงต้องอยู่ที่หลวงพ่อต้องหาปัจจัยจากการที่ญาติโยมช่วยกันทำบุญ สิบบาทบ้าง ยี่สิบบาทบ้าง ตามแต่กำลังศรัทธาซึ่งหลวงพ่อไม่เคยจะปริปากขอจากญาติโยมเลยด้วยความที่เกรงใจ ท่านจะอาศัยจากการไปงานนิมนต์บ้าง การได้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนานั้นได้อานิสงส์มาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้มีเวลาเจริญธรรมได้โดยไม่มีความห่วงกังวลใดๆ ด้วยผลาอานิสงส์นี้โปรดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนะสมบัติ ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ


  3,519 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย