พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 Webmaster  

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ

๑. อบรมอาณาปานสติภาวนา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันพุธที่ ๑๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ค้างคืน) ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ พระอาจารย์คัมภีรญาณ อธิปุญฺโญ ประธานสงฆ์อาศรมสุญฺญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สายสวนโมกขพลาราม) เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๒. อบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๔๘ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒


3,777


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย