แผ่แพร่ธรรมมะทางวิทยุ

 อคฺคเมโธภิกษุ    13 มี.ค. 2554

เชิญร่วมบริจาค CD ธรรมมะ หรือเสียงอ่าน ธรรมมะ นิทานชาดก ต่างๆเกียวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนา
หรือพระภิกษุรูปใดอยากจะเผยแพร่เสียงเทศเสียงธรรมของท่านส่งไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุธรรมได้
ตามที่อยู่นี้เลย เพราะพึ่งเปิดใหม่ยังขาด ธรรม อีกมากมายครับ

วัดศรีดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,591 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย