เชิญร่วมบุญปรับปรุง/เปลี่ยนโครงสร้างห้องกัมมัฏฐานจากไม้ที่ถูกปวก/มอดกินใกล้พัง เป็นโครงสร้างเหล็ก

 phraedhammajak    30 มี.ค. 2563

เชิญร่วมบุญปรับปรุง/เปลี่ยนโครงสร้างห้องกัมมัฏฐานจากไม้ที่ถูกปวก/มอดกินใกล้พัง เป็นโครงสร้างเหล็ก จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
เนื่องจากห้องปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 0892137759 ที่ใช้ปฏิบัติธรรม เป็นที่ปลีกวิเวก เดิมใช้โครงสร้างไม้ ตอนนี้เกิดผุพัง มีปลวกมีมอด ทำให้ไม่แข็งแรง อาจพังทับผู้ปฏิบัติธรรมได้ จึงจำเป็นต้องหาปัจจัยมาบูรณะให้ดีขึ้น. โดยจะเปลี่ยนจากโครงสร้างไม้เป็นโครงสร้างเหล็ก
จึงขอเจริญพร เชิญชวนญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญบูรณะห้องปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม ได้ใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาต่อไป

เชิญร่วมบุญปรับปรุง/เปลี่ยนโครงสร้างห้องกัมมัฏฐานจากไม้ที่ถูกปวก/มอดกินใกล้พัง เป็นโครงสร้างเหล็ก จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ภาพการวช้ห้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน


• เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )

• หนูถูกหลอก (มูสิชาดก)

• สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความระวังในสิ่งทั้งปวงเป็นดี

• ชวนทำสมาธิ 5 นาที บอกใจให้หายป่วย l สมาธิบำบัด l สมาธิเพื่อการนอนหลับ l EP.60

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• อย่างไหนเรียกว่าภิกษุ ?? อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย